Komórki organizacyjne w OZK sp. z o.o.

1. Asystent Zarządu (AZ)
    - Sekretariat: tel.: 89 533-84-20 wew. 100, fax.: 89 532-02-28

2. Prezes Zarządu (P): Jarosław Dzioba

3. Dział Księgowo-Ekonomiczny (DKE)
    - Główna Księgowa: Jolanta Radziewicz

4. Dział Handlowy (DH):
    - Kierownik: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

5. Dział Techniczno-Eksploatacyjny (DTE)
     -
Kierownik: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

6. Dział Obsługi Parkingu (DOP)

7. Dział Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych (DO)
    - p.o. Kierownika: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

8. Dział Obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (DOPSZOK)
     - Kierownik: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

9.  Dział Sortowania Odpadów (DS)
     -
p.o. Kierownika: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

10. Dział Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych (DSP)
     - Kierownik
: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

11. Stanowisko ds. zamówień publicznych i marketingu (SZiM): Liliana Jabłońska-Kaczmaryk

Komórki Organizacyjne OZK sp. z o.o.
Komórki Organizacyjne OZK sp. z o.o.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pobiedziński (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Andrzej Pobiedziński (23 sierpnia 2010, 07:33:40)
Podmiot udostępniający: OZK sp. z o.o.

Ostatnia zmiana: Liliana Jabłońska-Kaczmaryk (6 listopada 2020, 18:30:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12025