Strona główna

Strona główna

UWAGA!!!

OD 1.05.2019 r. OZK SP. Z O.O. PRZY UL. LUBELSKIEJ 43D NIE BĘDZIE PROWADZIŁ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

OD 1.05.2019 r. NOWY PSZOK ZLOKALIZOWANY BĘDZIE PRZY UL. TOWAROWEJ 20A.
 
*Wszelkich informacji na ten temat udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna pod nr tel. (89) 527 31 11 wew. 225


Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o.
Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o.


Szanowni Państwo !


Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o., który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB) pdf

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB) pdf

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) pdf

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pobiedziński (1 marca 2010)
Opublikował: Administrator (1 marca 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Marcin Szyszko (16 kwietnia 2019, 13:55:25)
Zmieniono: Dodano informację o zakończeniu obsługi PSZOK przez OZK sp. z o.o.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61256